andromeda fundación
Noticias
 
02/02/2024 
PROJECTE
Es tracta d'un projecte de recerca dirigit pels Drs: Fernando Pifarré, LluÍs Rosselló i Reinald Pamplona, Catedrátic de Fisiologia de la Facultat de Medicina de la UdL. El projecte tindrà una durada d'any sobre els efectes de la *teràpia per exercici en pacients amb diferents *patologies. Se trata de un proyecto de investigación dirigido por los Dres: Fernando Pifarré, Lluís Rosselló y Reinald Pamplona Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UdL. El proyecto tendrá una duración de año sobre los efectos de la teràpia por ejercicio en pacientes con diferentes patologies.
 

Proyecto

PROJECTE DE RECERCA ACTUAL 2024/PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTUAL 2024

ESTUDI PER  MESURAR LES SESSIONS DE TERAPIA AMB EXERCICI FÍSIC  I CORRELACIONAR LES DADES AMB LES  MILLORES  CARDIO PULMONARS 

ESTUDIO PARA EVALUAR LAS SESIONES DE TERAPIA CON EJERCICIO FÍSICO Y CORRELACIONAR LOS DATOS CON LAS MEJORAS CARDIO PULMONARES.